Uitleg menselijk brein

 

Je kunt het menselijk brein zien als een ijsberg. Het bestaat grofweg uit twee delen: het bewustzijn en het onderbewustzijn.


- Het bewustzijn is het stuk van de ijsberg wat boven het water uitsteekt. Het is het zichtbare deel, het deel waar je je bewust van bent. Het is het analytische deel, het richt zich op het concentreren op de gebeurtenissen in het hier en nu. Het analyseert problemen en probeert verklaringen en oplossingen te vinden.
- Het onderbewustzijn, is het deel van de ijsberg dat zich onderwater bevindt. Het is vele malen groter dan het bewustzijn. Het is een opslagplaats voor alles wat onze zintuigen waarnemen. Het is altijd in staat om nieuwe informatie toe te voegen. Ook alle emoties, gedrag, gewoontes zijn opgeslagen in het onderbewustzijn. Informatie (zoals emoties, gedrag, gewoontes) in het onderbewustzijn kan vaak niet goed door het bewustzijn benaderd en veranderd worden.

 

Het bewustzijn bevat een 'filter'. Dit filter bepaalt of informatie die bij het bewustzijn binnen komt, door mag naar het onderbewustzijn. 

Als kind van 0 tot ongeveer 7 jaar heeft het bewustzijn nog geen filter. Informatie die bij het bewustzijn binnen komt, wordt dus niet onderzocht en getoetst, maar gaat direct door naar het onderbewustzijn. Daarom kan je jonge kinderen nog van alles wijs maken. 

Vaak veroorzaakt iets wat in de leeftijd van 0 tot 7 jaar is gebeurd, de rest van het leven problemen. Dit kan in de ogen van een volwassene iets kleins zijn. Toch heeft een voorval of een uitspraak van iemand zich vastgezet in het onderbewustzijn in de vorm van een overtuiging of bepaald gedrag. Dit is in de meeste situaties niet te voorkomen, dit is hoe het menselijk brein nu eenmaal werkt. 

 

In het onderbewustzijn liggen problemen vastgezet als:

- overtuigingen

- gedrag

- gewoontes

- patronen

Dit zijn meestal de werkelijke oorzaken van problemen, die tot uiting komen in lichamelijk, geestelijke of emotionele klachten.

 

'Met innerlijke kracht' gebruikt het onderbewustzijn om problemen te verhelpen. Door het benaderen en veranderen van het onderbewustzijn, wordt je innerlijke kracht aangesproken om de oorzaak van problemen op te lossen. Als het ware wordt de 'rommel uit je jonge jeugd' die zich in je onderbewustzijn heeft vastgezet, opgeruimd. Je wordt als het ware ge-reset. Het probleem wordt vanuit de wortel aangepakt. Het is niet eens nodig de oorzaak van het probleem te achterhalen. Het werkt snel, effectief én blijvend, wat de oorzaak is ook.


Het onderbewustzijn heeft immense mogelijkheden, vele lijken onvoorstelbaar. Maar door het onderbewustzijn, je eigen innerlijke kracht, op de juiste manier te corrigeren, te resetten, zal je zoektocht naar een oplossing voor je probleem voorbij zijn.

 

Welke behandelmethoden gebruikt 'Met innerlijke kracht'?

 

Hypnotherapie:

Wat is hypnose?
Hypnose is een natuurlijke staat van zijn. De meeste mensen zijn elke dag wel een aantal keer 'in hypnose' zonder dat ze dat doorhebben. Ze zijn dan extreem gefocust op één ding. Of ze zijn even 'aan het dromen'. Het is een toestand waarbij het onderbewustzijn suggesties aanneemt, en daarom de ideale toestand om te gebruiken voor gewenste aanpassingen aan het onderbewustzijn. 

Wat is hypnotherapie?
Bij hypnotherapie brengt de hypnotherapeut de cliënt in hypnose om vervolgens het probleem wat de oorsprong heeft in het onderbewustzijn aan te pakken. De focus van de cliënt ligt volledig op de opdrachten die de therapeut geeft. Tijdens de behandeling is het bewustzijn áltijd aanwezig en heeft de cliënt de regie volledig in eigen hand.
Je kunt hypnotherapie zien als het rijden naar een bepaalde bestemming met behulp van een navigatiesysteem. De eindbestemming is het doel wat je wilt bereiken en het navigatiesysteem de therapeut die de aanwijzingen geeft. Hoe beter je de aanwijzingen van het navigatiesysteem opvolgt, hoe sneller je de eindbestemming zult bereiken. Mocht het navigatiesysteem een opdracht geven waar je je niet in kunt vinden, volg je die aanwijzing niet op. Het navigatiesysteem berekent dan een nieuwe route en je zult wat later je bestemming alsnog bereiken.

 

Kinderhypnotherapie:

Kinderen reageren over het algemeen nóg beter op hypnotherapie dan volwassenen. Kinderen zijn gevoeliger voor de suggesties die de hypnotherapeut geeft. Daarnaast zijn ze van nature gewend om heen en weer te schakelen tussen realiteit en verbeelding, wat een hypnotherapie behandeling ten goede komt. 

Een hypnotherapeut die met kinderen werkt, gebruikt de interesses van het kind om het kind in hypnose te krijgen. Het kind mag een eigen knuffel of pop meebrengen en die krijgt een rol in de behandeling. 

 

Yager-Therapie®:

Yager-therapie (ook wel Yager-Code genoemd) is een behandelingsvorm die lijkt op hypnotherapie. Hiervoor is het echter niet noodzakelijk dat de cliënt in (diepe) hypnose gaat. De therapeut kan contact maken met het Centrum; het aansturingscentrum van het onderbewustzijn. Vervolgens kan de therapeut het Centrum de juiste aanwijzingen geven om het probleem bij de oorzaak aan te pakken. Het is bij Yager-therapie niet noodzakelijk dat de therapeut volledig op de hoogte is van het te behandelen probleem. Daarnaast hoeft de cliënt geen herbelevingen te doorstaan.

Meer informatie kun je vinden op de website van Yager-Therapie® Nederland: https://yager-therapie.nl

 

Energetische therapie:

Energetische therapie wordt ook wel magnetiseren genoemd. Simpel gezegd is energetische therapie het overbrengen van kosmische of universele energie, waarbij het opruimen van blokkades en het activeren van het zelfgenezend vermogen van de mens centraal staat. Voor veel mensen klinkt dit 'zweverig' maar eigenlijk is het iets heel gewoons. Als we ons ziek voelen of ergens pijn hebben, zijn we zelf al geneigd onze handen precies daar te leggen waar extra energie nodig is. Energetische therapie kan prima aanvullend worden toegepast. Het is een veilige en natuurlijke behandelwijze.

Hoe ziet een behandeling er uit?


Een behandeling start altijd met een voorgesprek. Daarin wordt uitgelegd wat hypnose is en wat er in de behandeling zal gebeuren. Alle vragen die er nog zijn t.a.v. de behandeling worden beantwoord. Daarnaast wordt het probleem besproken en het doel bepaald en de te verwachten resultaten besproken.
De behandeling start dan met ontspanningsoefeningen. Na verloop van tijd richt de therapeut de opdrachten steeds meer op het onderbewustzijn. Aan het einde van de behandeling wordt een cliënt volledig uit hypnose gehaald. Er volgt een kort nagesprek.
Vaak volstaan 1 tot 3 behandelingen. Dit wordt in het voorgesprek besproken. Een vervolgbehandeling kan direct worden ingepland of afhankelijk van de resultaten op een later moment worden afgesproken.