Veel gestelde vragen:

 

- Wat is hypnose?

Bij hypnose denken veel mensen aan showhypnose. Mensen worden daarbij uit het publiek gehaald en de hypnotiseur laat ze grappige dingen doen op het podium. Dit is slechts één optie van wat met hypnose kan. Hypnotherapie gebruikt hypnose om problemen en klachten van mensen op te lossen of te verlichten. Wat er bij showhypnose gebeurt, zal nooit gebeuren tijdens een behandeling met hypnotherapie.

Hypnose is een natuurlijke staat van zijn. De meeste mensen zijn elke dag wel een aantal keer 'in hypnose', zonder dat ze dat doorhebben. Ze zijn dan extreem gefocust op één ding. Of ze zijn even 'aan het dromen'. Het is een toestand waarbij het onderbewustzijn suggesties aanneemt, en daarom de ideale toestand om te gebruiken voor gewenste aanpassingen aan het onderbewustzijn. 

 

- Hoe voelt hypnose?
Voor iedereen voelt hypnose anders. Onder hypnose ben je enorm gefocust. Door opperste concentratie op de stem en de aanwijzingen van de therapeut, vergeet je alle andere zaken om je heen. Dit, ik combinatie met ontspanningsoefeningen zorgt er voor je je kunt ontspannen. Hypnose wordt door de meeste mensen ervaren als een heerlijke staat van zijn.
Onder hypnose ben je altijd bij bewustzijn. Je kunt gewoon nadenken en kunt alles onthouden wat er gebeurt. Je hebt altijd zelf de controle over de situatie.

 

- Is hypnose gevaarlijk?
Hypnose is niet gevaarlijk. Hypnose is een staat van zijn, waarbij het onderbewustzijn alléén kan worden aangepast indien de cliënt daarmee akkoord gaat.

 

- Kan ik in hypnose blijven?
Aan het einde van een sessie word je uit hypnose gehaald. Zelfs als dit niet zou gebeuren, kom je binnen enkele uren vanzelf uit hypnose.

 

- Welke problemen zijn te verhelpen met hypnotherapie en/of Yager-therapie?
Op de pagina ‘toepassingen’ vind je een hele lijst met problemen en klachten die te behandelen zijn. Staat jouw probleem er niet bij? Wellicht is deze dan toch prima te behandelen. Neem dan contact met me op, dan bespreken we de mogelijkheden.

 

- Ik wil niet onder hypnose, kan je toch iets voor me betekenen?
Ja! Met Yager-therapie ga je niet onder hypnose. Je onderbewustzijn wordt op een andere manier aangesproken.

 

- Hoe ziet een behandeling er uit?
Een sessie start altijd met een voorgesprek. Daarin wordt uitgelegd wat hypnose is en wat er in de behandeling zal gebeuren. Alle vragen die er nog zijn t.a.v. de behandeling worden beantwoord. Daarnaast wordt het probleem besproken en het doel bepaald en de te verwachten resultaten besproken.
De behandeling start dan met ontspanningsoefeningen. Na verloop van tijd richt de therapeut de opdrachten steeds meer op het onderbewustzijn. Aan het einde van de behandeling wordt een cliënt volledig uit hypnose gehaald. Er volgt een kort nagesprek.
Vaak volstaan 1 tot 3 behandelingen. Dit wordt in het voorgesprek besproken. Een vervolgbehandeling kan direct worden ingepland of afhankelijk van de resultaten op een later moment worden afgesproken.

 

- Hoeveel behandelingen zijn er nodig?
Voor de meeste problemen volstaat slechts één behandeling. Een behandeling werkt tot 3 weken door. Soms is het resultaat dan nog niet helemaal naar wens, dan is een 2e (en een enkele keer een 3e) behandeling nodig.

 

- Hoe kan ik betalen?
Betaling geschied contant direct na een behandeling of via bankoverschrijving binnen 2 weken na een behandeling. De factuur wordt per email toegestuurd.

 

- Wat is het beleid t.a.v. het annuleren van afspraken?
Annuleringen tot 24 uur voor aanvang van een behandeling zijn altijd kosteloos. Indien een annulering binnen 24 uur voor aanvang plaatsvindt is het eenmalig mogelijk om de afspraak te verplaatsen naar een ander tijdstip. Bij het niet op komen dagen, wordt het volledige tarief van de geplande behandeling in rekening gebracht.
Annuleren kan via mail, telefonisch of what’s app.

 

- Wat zijn de voorwaarden voor een succesvolle behandeling?
Om de behandeling tot een succes te brengen is het allerbelangrijkste de motivatie van de cliënt om van een probleem of klacht af te komen. Daarnaast is de behandelvorm iets waar je vertrouwen in dient te hebben. Ook is een vertrouwensrelatie met de behandelaar van groot belang.

 

- Waarom moet ik een behandelingsovereenkomst tekenen?
Als cliënt heb je rechten en plichten. Daarnaast dient de wijze van behandeling onomstotelijk en duidelijk te zijn vastgelegd. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) staat dat er met elke cliënt een behandelingsovereenkomst dient te worden gesloten. Met innerlijke kracht is aangesloten bij de geschillencommissie Klachtenportaal Zorg. Een behandeling kan dus pas worden begonnen als de behandelingsovereenkomst door zowel cliënt als behandelaar is ondertekend.
Let op! Een behandelingsovereenkomst voor een cliënt onder de 16 jaar moet door beide ouders of wettelijke vertegenwoordigers ondertekend zijn. Bij het ontbreken van één van de handtekeningen mag een behandeling niet gestart worden. Een cliënt tussen de 12 en 16 jaar dient ook zelf toestemming te geven.

 

- Ik heb een klacht m.b.t. Met innerlijke klacht. Wat moet ik doen?
De overheid heeft wettelijk vastgelegd wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Met innerlijke kracht voldoet aan de door de overheid gestelde eisen door aanmelding bij Klachtenportaal zorg.
Indien je een gegronde klacht hebt met betrekking tot een door jou genoten behandeling, dien je altijd eerst contact met de behandelaar op te nemen. Mocht je er onderling niet uitkomen, dan kun je het geschil voorleggen aan Klachtenportaal zorg. Het lidmaatschapsnummer van Met innerlijke kracht is: 12832

- Is mijn privacy gewaarborgd?
Met innerlijke kracht verwerkt persoonsgegevens alleen en uitsluitend voor het doel waarvoor deze gegevens zijn ingevuld. Met innerlijke kracht houdt zich in alle gevallen aan de vereisten die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt en de algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De privacyverklaring vindt u hier: 

Privacyverklaring